BS142 Taigatrost: The Awakening

prev next


Taigatrost:
The Awakening

Format: Digital EP
Label: Beatservice Records
Catalogue number: BS142
Release date: 4. mar 2013

press info // videos

Download:
Beatport // Juno

Stream:
Spotify // Apple Music // Tidal // YouTube Music // Deezer

1

The Awakening

2

Stardust

3

My Days

4

All Of Love

5

Underground


Press info

Taigatrost er en duo bestående av Anette Tunheim Jakobsen og Gaute Barlindhaug, med tilholdssted i Tromsø. Taigatrost har siden 2008 jobbet med å utvikle en egen sound som kan falle inn under pop-sjangeren, men som også har referanser til flere undersjangrer innenfor sekkebegrepet elektronisk musikk. Musikken til Taigatrost er et eget tilholdssted hvor publikum selv må forme sin historie og underliggende budskap av lydlandskap og tekst. Lydlandskapet til bandet har en kompleksitet som er sjelden vare i pop-segmentet. Ved hver lytterunde kan nye elementer oppdages. Til tross for dets kompleksitet er det lekent og lett, men samtidig med mørke undertoner for dem som søker dette.

Taigatrost is a duo consisting of Anette Tunheim Jakobsen and Gaute Barlindhaug from Tromsø, Norway. Taigatrost has since 2008 worked to develop their own sound that can be placed within the pop genre, but also with references to several sub-genres within the humongous genres of electronic music. The soundscape of Taigatrost is a separate habitat where the audience themselves must shape the history and underlying message from sound and lyrics. The soundscape of the band has a complexity that is rare in the pop segment. At each round of listening, new elements are discovered. Despite its complexity, it is playful and light, yet with a touch of darkness for those who seek it.


Videos

Taigatrost / Spacedust / Taken from the film Eyes Wide Open


Main // Information // History // Artists // Releases // Live // Mailorder