BS103 Sketch: Abeyance vol 2

prev next


Sketch:
Abeyance vol 2

Format: Digital Album
Label: Beatservice Records
Catalogue number: BS103DA
Release date: 3. sep 2007

press infoDownload:
eMusic

Stream:
Spotify // Apple Music // Tidal // YouTube Music

01

Godsend Gramaphone

02

Loop

03

She’s Six Feet Tall – Rise To Eight

04

Mourn

05

Sedative

06

There’s No Smoke Without Fire

07

Dust

08

Oc-To-Room

09

Age

10

Enemy Territory


Press info

Sketch består av Tor Jørgensen og Kai Mikalsen fra Honningsvåg og Skjervøy. De har produsert dub-infisert ambient med organisk og rike teksturer, inspirert av Brian Eno og John Hassel og ”moderne” ambient som The Orb og Biosphere.

Abeyance vol 2 ble innspilt i 1996, og ble gitt ut i 1997 i en limited spesial-eske på Sketch sitt eget selskap Mold Records.

"Sommeren '95 hadde vi nok materiale klart for vår neste utgivelse på Apollo, og sendte en ferdig mastra dat til belgia. På høsten fikk vi tilbakemelding som var negativ. Og sommeren '96 hadde vi nok en utgivelse klar. Vi sendte den ferdigmastra dat’en til Belgia, og håpa på en bedre respons en sist. Mest fordi vi igjen hadde blitt mer opphengt i sequenser programering med vekt på det rytmiske. Det var stadig ikke noe album som var siktet mot dansegulvet, men var friskere og mer urbant enn den forige vi sendte ned. Vi gikk hele høsten og venta på respons. I januar/februar '97 gikk vi lei og begynte planlegginga på å gi de to CD-ene ut på eget selskap. Kai arbeidet på et trykkeri i den peioden, og lei av plast-CD-covere, designet han et papirbrettcover for denne utgivelsen. I mai sendte vi CD-ene til pressing hos "Future Age Music" i England, og i juni trykket Kai coveret og sendte det til ferdiggjøring.

I august var hele pakka ferdig, og jobben med å prøve å få den distribuert og solgt begynte. "Pakka" består av en brette-eske som inneholder to konvolutter for CD-ene, noen ark med info og et 12 siders hefte med illustrasjoner. Den grafiske utforminga stod Kai for, hvor han manipulerte bilder tatt av tor i Photoshop."

Instrumentering:
DX-7-2 FD, DX-27, Roland Juno106, 2 Akai s-950, Ensoniq

Sketch is a Norwegian ambient duo who, with only a few legendary and rare releases. The band consists of Tor Jørgensen and Kai Mikalsen from the northern parts of Norway. They made heavy dub-inflicted ambient, organic and with rich texture, inspired by Brian Eno and John Hasse and ”modern” ambient like The Orb and Biosphere.

Abeyance vol 2 was recorded in 1996, and originally released in 1997 in a limited special package on Sketch's own label Mold Records.

"Summer '95 we had enough material for our next release on Apollo, and we send a ready mastered dat-tape to Belgium. Some months later we got the message that they would not release it. And in the summer '96 we had yet a master ready. We send it to Belgium, and hoped for a better response this time. Mostly because it had more rhythms and was more urban than the last we send down. This time we lost all contact with the company, and we didn't get any response if they wanted to release the album.

In january/february '97 we got feed up, and started the planning on releasing the two cd's on our own label, in co work with Tore Bøe of Origami. Kai worked in a print shop at that time, and tired of the regular plastic cd covers, he designed a paper cover for the release. In May we send the masters to "Future Age Music" in england, and in june Kai printed the cover. In august the package was ready, and the work on distribution started. The package contains of a fold-in box, two cd envelopes, some leafs with info and a 12 pages book with illustrations. All the graphics was done by Kai using photoshop manipulating photos taken by Tor."

Instrumentation:
DX-7-2 FD, DX-27, Roland Juno106, 2 Akai s-950, Ensoniq


Main // Information // History // Artists // Releases // Live // Mailorder