BS012 Mind over MIDI: Elektrical Aktivity

prev next


Mind over MIDI:
Elektrical Aktivity

Format: CD
Label: Beatservice Records
Catalogue number: BSCD012
Release date: 20. may 1996

// reviews

Download:
BandcampTraxsource

Stream:
Spotify // Apple Music // Tidal // YouTube Music // Deezer

01

Bakterial Soup

02

Relaxed

03

Soundscape

04

E.Scape

05

Elektrical Utility

06

Elektrical Aktivity

07

Puzzling Cubes

08

Worms Are Boring

09

Carbon Cycle

10

Dark Life Cycle

11

Receptor

12

Fry A Fly

13

DetectorBS012 Mind over MIDI: Elektrical Aktivity

Anmeldelser[reviews]

Urban 7/96
Tormod Hatleraker
7
"Elektrical Aktivity" består av høydepunkter fra dei tre tidligere utgitte EP'ane med same navn, pluss ein del nytt stoff fra Helge Tømmervåg si hand. Sjølv om mannen held til i Kristiansund, finn vi klare fellestrekk med Tromsø-teknoen. Den kjølige, arktiske Biosphere-eleganse er til stades, men Mind over MIDI lar den dvelande ambiensen liggja i bakgrunnen. Heftige rytmer jagar over dei mystiske lydlandskapa, og spennet mellom elementa gir musikken eit løft som hevar store delar av "Elektrical Aktivity" over gjennomsnittet. Mot slutten trengjer meir aggressive, lett forvrengde beat seg fram. Tømmervåg strammar tøylene, men varierer nok til å unngå at monotonien tar heilt overhånd. Totalt sett er dette eit heilstøpt verk, som nok ein gong viser at norsk tekno ligg langt framme.

Dagbladet 19. juni
Helle Høiness
1. valget, terningkast 5
Helge Tømmervåg kan sitt plipp-plopp-håndtverk. Enkelt forklart er musikken bearbeidede lyder til varierende rytmer. Det er ingen vokal eller noen refreng bortsett fra litt opptak av en stemme. "Elektrical Aktivity" er techno av det voksne og tenkende sorten som de fleste av våre hjemlige technoartister arbeider med. Med andre ord lite kommersielt, litt krevende, og svært spennende. Albumet er bygd opp med start i hjørnet av sofakroken for så å ende opp som et hysterisk rytmeinferno med blodsmak. Nesten som prikkedøden.

BEAT nr 3 96
Knut Bjørheim
B B B B
Kristiansund rommer vistnok et vitalt og voksende teknomiljø. Helge Tømmervåg i Mind over MIDI kommer nettopp derfra, og debuterte på en av Rock Furore CD'ene fra et par år tilbake. Siden har han utgitt blant annet EP-trilogien Elektrical Aktivity, og albumet med samme navn inneholder de mest lyttbare sekvensene herfra samt en god del nytt materiale. Musikken spenner fra uhyre hektende acid via mer rytmiske rariteter til hovedbolken med relativt reservert leik med lyder og repeterende melodilinjer. Elektrical Aktivity CDen har blitt en grundig utarbeidet instrumental-plate som makter å opprettholde det meste av spenningen alle de tolv sporene igjennom. Mind over MIDI staker foreløpig ikke ut noen nye retninger for teknomusikken, men ligger og vaker i brodden av det sammen med tromsøeliten og de britiske Warp-artistene.
(Månedens favoritt nr 3, "Radio Activity for 1996")

Tidens Krav 18. juni
Mona Gullstein
terningkast 5
Vakkert og brutalt
Mind over MIDIs Elektrical Aktivity egner seg både til å danse etter, og til å slappe av til. Begge deler kan gi en stor musikkopplevelse i Helge Tømmervågs technoverden. Man trenger ikke å ha peiling på techno fra før av for å nyte denne platen. Alt man trenger å er å gjøre er å lukke øynene og nyte rytmen. Det finnes sekvenser på denne platen hvor selv den mest urytmiske føler trang til å bevege seg ut på et dansegulv. Det Mind over MIDI presenterer på denne platen ligger på et høyt musikalsk nivå, dette er samtidsmusikk som er bra uten å være komersielt. Vakre og melodiøse lyder er blandet med harde og brutale, noe som får musikken til å nå frem til lytteren. Men det blir aldri påtrengende eller støyende. Techno kan virke vanskelig å forstå, men etter å ha lyttet til denne platen noen ganger, føler man at man har passert en terskel og plutselig forstår techno. Selv om det fremdeles er umulig å forklare. Elektrical Aktivity kan trygt anbefales, for dette er meget BRA.

Holographic nr 5 96
Trulz
4
Helge Tømmervåg er mannen bak Mind over MIDI. Han har tidligere sluppet flere gode 12" utgivelser, og er nå ute med sitt debutalbum. Første låt, kalt "Bakterial Soup" har tidligere vært å finne på 12", og ble nylig brukt av AbStract på hans "Mixed" compilation. Stilen til Helge Tømmervåg er meget ren. Han blander funky Detroit techno med svevende, mystiske stemninger, og er til tider ganske eksperimentell. Dette låter meget godt, og han har holdt en fin rød tråd gjennom albumet. Når sant skal sies, har han "mind over midi".

Puls Furore nr 18
Per Christian Frankplads
Helge Tømmervåg samler spor fra sin EP-serie med samme navn og legger til nytt materiale under sitt Mind over MIDI-pseudonym. Tømmervåg er slett ikke en nykomling. Som tidligere medlem i ToC og med tre EPer under beltet var det vel på tide med et helt album. Inspirasjonen dras helt tydelig fra England og selskaper som Warp (nærmere bestemt Autechre og Reload, synes jeg), og både produksjonen og programmeringen er førsteklasses. Albumet åpner med det litt nølende dansesporet "Bakterial Soup", som du nok sikkert vil ha hørt på et eller annet dansegulv, og fortsetter derfra gjennom lydbilder a la LFO, Aphex Twin og til og med litt Mouse on Mars. Et album som kan danses til, men de fleste vil nok sette seg ned og lytte til det. Og i likhet med meg komme frem til at dette er et meget bra album. Ikke "til å være norsk" heller, bare et sterkt debutalbum som burde selge en del, hvis teknoinspirerte nordmenn kjenner sin besøkelsestid.

Natt & Dag
Harald Grenne
4
Se det. Kristiansund nå også på Technokartet. Helge Tømmervågs første skive har langt på veg blitt ett ypperlig parti elektronika, som på sitt beste formidler det isnende kolde "arktiske" soundet, et kjent trekk ved Staute, Norske Technogutter! "Relaxed", "Soundscape" og kanskje særlig tittelsporet, er vakker og rytmisk iderik lyttemusikk som utvilsomt drar veksler på kjennskap til Black Dog og Autechre.

Spirit
Torkel F. Bergstøl
4
Helge Tømmervåg har kommet et stykke vidre siden han debuterte som Mind over MIDI med symfotrance på Rock Furore CD 8. Nå står han fram som en syra mellomting mellom Autechre, Biosphere, Plastikman og Seefeel. For min del er det de minst dansbare sporene som låter best: Der han gjør "intelligent tekno" og tidvis glitrende, rytmebasert ambient. Når han trår til i Geir "Biosphere" Jenssen's fotspor, som på "Relaxed", låter han antakelig mer som Biospheres "SETI Project" enn det Biosphere selv kommer til å gjøre i høst. De strenge acid-låtene beholder tilgjengeligheten ved at lydbildet stadig er i forandring - repetisjonen trekkes ikke til ytterste konsekvens som hos forbildene.

Faro-journalen
TN
Technoprosjektet Mind over MIDI fra Kristiansund har tidligere gitt ut tre EP'er, og albumet tar for seg det beste fra disse, pluss noen nye og remixede klassikere. "Bakterial Soup" har lenge vært en favoritt på Roxrevyen på NRK PETRE, og AbStract på samme kanal har også fulgt opp prosjektet grundig. Musikken varierer fra melodiøs og eksperimentell "Tromsø-techno" til drivende acid-trance. Innimellom kan en spore innflytelse fra Aphex Twin med overstyrte trommer og kontrollert fuzz. Spekteret er godt og albumet er gjennomført og lyttevennlig. Dette kan være det beste norske technoalbumet som har kommet til nå!

Reviews

Magic Feet, UK (nov/dec 96)
DJ 4 Minutes 33
This compilation of tracks from recent EPs, new tracks and remixes, from Norway's Mind Over MIDI, is very much an album of two halves, Brian. The first five tracks, all icy ambience, ghostly drums, and liquid melodies (probably inspired by MOM maim man Helge Tømmervåg's dark past in an early 80s electro pop duo), are very reminiscent of fellow Arctic circle compatriots Biosphere, and Dub Tractor, and at their heights are stunning. Second track, 'Relaxed', in particular overcomes its rather naff title, by marrying shuffling rhythms and a mesmeric piano riff to maximum hypnotic effect, and is worth the price of admission alone. Elsewhere, 'E-Scape's dreamlike qualities also have the desired impact, and only the odd ill-advised indulgence on the analogue swiggle front sits at odds with the horizontal status quo. The ambient techno of title track 'Elektrical Aktivity', however, signals a change of gear, with the thus far restrained drum corps coming to the fore, the whole caboodle dashing headlong into what I believe you youngsters would call a 'frenzy beat fest'. Which, while highly attractive to some, signals those 'bpmc' (beats per minute challenged) fogeys such as myself to cower behind the sofa and dream of more calming climes. As I said, an album of two halves.

Chart magazine, Canada (nov 96)
Aaron Michelson 8/10
At first it's easy to pigeon-hole Norway's Mind Over MIDI into electonic genres currently captivated by the likes of Biosphere, Reload and Autechre. But after a few listens of this remarkable debut album, Elektrical Aktivity stands well on its own. The album's twelve crisp tracks lurch and lumber, bathing in chunky rhythms and maudlin melodies. Continually evolving and building, tracks like "Bakterial Soup," "Carbon Cycle" and "Recepter" peak to explosive crescendos paying homage to the motor city's minimalist techno. Elektrical Aktivity is a dark companion to Norway's brutal winter months.

Muzik, UK (oct 96)
Calvin Bush 3.5 (of 5)
In the wake of acts like Biosphere, Mental Overdrive and Ismistik, Mind over MIDI are the newest of Norway's burgeoning techno acts. Their debut album may not have the assuredly deft gracefulness of its peers, but as it moves from icy cool Detroity techno to hard acid and random industrial twitchings, there's sufficient drive and ingenuity to make it stand out. Not quite a fjord fiesta, though.

Totally Wired, UK
Jan-Olav Glette 8 (of 10)
Norway's reputation as deliverer of high-quality techno and Electronic music with names like Bleep, Biosphere, Volcano, Mental Overdrive, and Istmik , is well assured with interesting new names coming up all of the time. This debut-cd from Mind Over Midi of Kristiansund, gives new proofs that one should not forget Norwegian Electronic Music for the Finnish innovators.
Mind Over Midi compiles the best stuff from the "Elektrical Aktivity"-EPs and adds some new stuff for his debut full-length. What you get is dry, monotone, intelligent Trance and Electronic music, rooted in the European Electronic music of the 80s. It is thin, suggestive and has the talk-sequences that is a pervading feature of this genre at least since Orb's "Little Fluffy Clouds". It is as structured as a German University-thesis. Nothing is left out for for chance, Helge Tømmervåg is in absolute charge over his music.

Excerpts from norwegian reviews:

Dagbladet
Helge Tømmervåg knows the blipp blopp trade. "Elektrical Aktivity" is techno of the mature and intelligent kind, like most of the homegrown techno artists. In other words not commercial, a bit demanding, and very exciting. The album starts out in the corner of the sofa and ends up as a hysterical rhythm inferno.

BEAT
The music spans from extremely hooking acid via rhythmical rarities to the main part with reserved play with sounds and repetative melody lines. The Elektrical Aktivity CD has become a solid elaborated instrumental record who manages to keep most of the tention throughout all the twelve tracks. Radio Activity for 1996.

Holographic
Helge Tømmervåg is mixing funky Detroit techno with floating, mystical moods, and is at times rather experimental. He has managed to keep a fine red line through the album, and has indeed his "Mind over MIDI".

Puls Furore
The inspiration is obviously drawn from England and companies like Warp and artists like Autechre and Reload. Both the production and the programming is first class. The album opens with the slightly hesitating dancetrack "Bakterial Soup", and moves on through soundscapes a la LFO, Aphex Twin and a little Mouse on Mars. This is an album you can dance to, but most people will probably sit down and listen to it and like me come to the conclusion that this is a very good album.

Natt & Dag
Helge Tømmervågs first record is an excellent match of elektronica, who on it's best brings out the ice cold "arctic" sound. "Relaxed", "Soundscape" and especially the title track is beautiful and rhytmic listening music, rich in ideas which undoubtly benefits from knowledge of Black Dog and Autechre.

Spirit
Helge Tømmervåg stands forth as an acidic mix between Autechre, Biosphere, Plastikman and Seefeel. For me, the least danceable tracks are the best: where he makes "intelligent techno" and sparkling, rhythm based ambient. When he walks in Geir "Biosphere" Jenssens footsteps, like on "Relaxed", he probably sounds more like Biospheres "SETI Project" than Biosphere himself will sound like on his next album. The strict acid tracks keep their accessibility by constantly changing, the repetition is not drawn to the utmost consequence like on his inspiration sources.

Faro-journalen
The music spans from melodic and experimental "Tromsø-techno" to energetic acid-trance. You can also trace influence fom Aphex Twin, with distorted drums and controlled fuzz. The specter is good and the album is elaborated and listening-friendly. This might be the best norwegian techno album so far!

Reviews in german

Mind Over Midi - Arctic Beats Vol 1 ()
Soundlab
Stellnweise sehr kitschige, aber nicht unangenehme Tracks, die doch immer wieder durchblicken lassen daß man an der Arktis nicht nur die Snares so programmiert wie ein Schlittschuhsound, sondern eben einfach nett sein muß. Die ersten Tracks von ihnen waren noch sehr Acidartig und krachig, jetzt können sie sich in ihrer Entfernung von allen anderen wohlfühlen und lassen das mit jedem Track immer deutlicher werden. Drumsounds aus der näheren Umgebung abgesampled, alles in einem ständigen Stum untergehend, aber dabei immer extrem menschlich und auf sehr bezaubernde Weise klar und schön. VErmutlich ist oben in Norwegen aber auch einfach alles so klar, daß man Kitsch und Realität manchmal nicht mehr auseinanderhalten muß. Im derzeitigen Eskimorausch unabdingbar. Als würde die Mutter von Aphex Twin jetzt auch Musik machen.
Bleed = 5/6


Main // Information // History // Artists // Releases // Live // Mailorder