BS161 Future Prophecies: Raw (2002-2005)

prev next


Future Prophecies:
Raw (2002-2005)

Format: Digital Album
Label: Beatservice Records
Catalogue number: BS161
Release date: 29. jan 2016

press info

Download:
Bandcamp // Beatport // Juno

Stream:
Spotify // Apple Music // Tidal // YouTube Music // Deezer

01

The Voice Of Loneliness

02

Fire

03

Raw

04

Mentally Destroyed

05

Wonderland

06

Insomniac

07

Rock Steady

08

Chrome

09

Shadow

10

My Precious Bassline

11

Underdog


Press info

Om du spør dagens største internasjonale artister innen sjangeren drum & bass om hvilke artister som har hatt innflytelse på deres musikalske utvikling, vil norske Future Prophecies nevnes av de aller fleste. Den legendariske duoen var toneangivende i sjangeren på hele 00-tallet med over tjue vinyl-utgivelser samt kronen på verket "Warlords Rising" som kom ut på Subtitles (12"-serie) og Beatservice (CD) i 2005. "Raw" samler alle spor fra 12"-erne som kom på Outbreak Records mellom 2002 og 2005. Disse har lenge vært ute av sirkulasjon, og vil nå bli gjort tilgjengelige for en ny generasjon av dnb-fans, remastret og i digitalt format. Denne samlingen presenterer de tidlige årene der Future Prophecies etablerte sitt mørke og intense lydbilde med frenetiske breakbeats, brutale basslinjer og en råskap man fortsatt kan høre ekko av i moderne drum & bass.

If you ask todays biggest names in international drum & bass about their artistic influences, the Norwegian act Future Prophecies will be mentioned by most. The legendary duo was defining the genre throughout the 00's, with over twenty vinyl releases and the crowning achievement "Warlords Rising" that was released on Subtitles (12"-series) and Beatservice (CD) in 2005. "Raw" collects the tracks from all of the 12"es that were released on Outbreak Records between 2002 and 2005. These have been long since out of print, and are now finally available for a new generation of dnb-fans, remastered and in digital format. This collection represents the early years when Future Prophecies were establishing their dark and intense sound with frenetic breakbeats, brutal baselines and a rawness that still can be heard in modern drum & bass.


Main // Information // History // Artists // Releases // Live // Mailorder